محوطه کاربری            پشتیبانی آنلاین     سوالی دارید ؟    76-02144049975
لیست قیمت ها

 

 


ليست تعرفه ها و قيمتهاي دامين :

 

[جدول شماره 1]

 
 
 
ثبت 5 ساله ثبت4  ساله ثبت 3 ساله ثبت 2 ساله ثبت 1 ساله
بدون هاست
ثبت 1 ساله
با هاست
شناسه
 x 5  x 4   x 3  x 2 42500 تومان

42500تومان

.com
 x 5  x 4   x 3  x 2 48000 تومان 48000تومان .net
 x 5  x 4   x 3  x 2 50000 تومان 50000تومان .org
 x 5  x 4   x 3  x 2 50000 تومان 50000تومان .info
 x 5  x 4   x 3  x 2 50000 تومان 50000تومان .biz
 x 5  x 4   x 3  x 2 50000 تومان 50000تومان .ws
 x 5  x 4   x 3  x 2 50000 تومان 50000تومان .name

 

[جدول شماره 2]

 

 

ثبت 5 ساله
 بدون خرید هاست
ثبت 5 ساله
با خرید هاست
ثبت 1 ساله
بدون خرید هاست
ثبت 1 ساله
با خرید هاست
شناسه
18500 تومان

18500 تومان

7900 تومان

5900 تومان

.ir
18500 تومان

18500 تومان

7900 تومان

5900 تومان

.co.ir
18500 تومان

18500 تومان

7900 تومان

5900 تومان

.net.ir
18500 تومان

18500 تومان

7900 تومان

5900 تومان

.org.ir
18500 تومان

18500 تومان

7900 تومان

5900 تومان

.sch.ir
18500 تومان

18500 تومان

7900 تومان

5900 تومان

.ac.ir

 

 

مشاهده قوانين ثبت دامنه هاي Ir