محوطه کاربری            پشتیبانی آنلاین     سوالی دارید ؟    76-02144049975
قوانین و مقررات

 

بنام خدا

قوانين شركت فناوري اطلاعات نگاه
 

1.        مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين تعهد نامه رابا عمل تائيد، امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كندو متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه رادارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق ومزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد دادهمچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيلقانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.

 

2.         مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است فناوری اطلاعات نگاه هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كندموافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات فناوری اطلاعات نگاه انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي فناوری اطلاعات نگاه مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيردكه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات فناوری اطلاعات نگاه مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به فناوری اطلاعات نگاه اطلاع دهد.

 

3.        فناوری اطلاعات نگاه براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده می نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا فناوری اطلاعات نگاه شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد فناوری اطلاعات نگاه به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و پلن وي را مسدود نمايد.

 

4.        فناوری اطلاعات نگاه از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد . فناوری اطلاعات نگاه هيچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صـريح آن به ديـگران نـخواهـد داد .وب سايت ارائه خدمات فناوری اطلاعات نگاه ( webdata.ir ) با استفاده از فرمهايي اطلاعات تماس كاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الكترونيك و ...)را دريافت و براي سفارشات، درخواستها و دريافت نظرات و پيشنهادات درباره محصولات و خدمات از آنها استفاده مينمايد.

 

5.        مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن اطلاعات پلن و فرم قرارداد خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كهبوسيله پلن مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به فناوری اطلاعات نگاه اطلاع داده شود. بديهي است فناوری اطلاعات نگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمی پذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به فناوری اطلاعات نگاه يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از پلن يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به پلن و فرم قرارداد خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات پلن، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد.

 

6.        مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و  مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.

 

7.        چنانچه فناوری اطلاعات نگاه به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه

وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.

 

8.        فناوری اطلاعات نگاه حـق آشـكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد فناوری اطلاعات نگاه در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه فناوری اطلاعات نگاه ، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، فناوری اطلاعات نگاه مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.

 

9.        فناوری اطلاعات نگاه همه پلن ها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.

 

10.     چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد فناوری اطلاعات نگاه مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود. اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

 

11.     فناوری اطلاعات نگاه به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك پلن و يا تشخيص مرتبط بودن آن پلن با ارسال هرزنامه ها ويا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail ) آن پلن را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به فناوری اطلاعات نگاه ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياست نامه عدم ارسال هرزنامه فناوری اطلاعات نگاه را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.

 

12.      بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

 

13.     كليه ابلاغها و اعلانات فناوری اطلاعات نگاه ( به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوطبه نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند.

 

14.     كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

 

15.     ممکن است فناوری اطلاعات نگاه از شرکتهاي تبليغاتي بمنظور پخش آگهي استفاده نمايد.اين شرکتها ممکن است ازCookieها، ActionTag ها ( که به عنوان         Single PixelGif يا  WebBeaconنيز شناخته مي شوند )  براي سنجش ميزان تاثير آگهي ها استفاده نمايندتمامي اطلاعاتي که بوسيله اين شرکتها از طريق  Cookie  ياActionTag  جمع آوري مي شوند ناشناخته هستند.

 

16.     فناوری اطلاعات نگاه همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل فناوری اطلاعات نگاه از قبیل وضع قوانین و مقررات ، تحریم های احتمالی ، جنگ ، اعتصاب ، اغتشاش عمومی ، صاعقه ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، اثرات موضعی خورشید بر روی ماهواره ، محدودیت صادرات و واردات ، محدودیت صادرات تبادل ارزی با خارج از کشور و دستورالعمل های دولتی منجر به وقفه در سرويس‌دهي فناوری اطلاعات نگاه گردند  و به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با مشکل مواجه کند ‚ مسولیتی متوجه فناوری اطلاعات نگاه نخواهد بود و مشترک تنها می تواند فسخ اشتراک خود را از فناوری اطلاعات نگاه تقاضا کند .

 

17 . در صورتيكه شما سفارش سرويس دامنه (ويا به همراه سرويس فضاي وب) براي ما ارسال يا اقدام به پرداخت آنلاين و ياوجه خود را از طريق واريز و يا هر نحوي پرداخت نموديد و پس از سفارش متوجه شويم كه دامنه شما قبلا ثبت شده است (حتي اگر ساعتي پيش ثبت شده باشد) ما هيج تعهدي در رابطه با اينكه اين دامنه ثبت شده است را نداريم . و ايميل ها و اطلاعاتي كه مبني بر تاييد واريز مبلغ واريزي شما و يا فاكتور نيز براي شما ارسال شده باشد باطل ميشوند و از درجه اعتبار ساقط ميگردند .