محوطه کاربری            پشتیبانی آنلاین     سوالی دارید ؟    76-02144049975
امکانات جانبی

 


امکانات جانبیی اختصاصی و مجازی :

یک سرور اختصاصی نیاز به یکسری امکانات جانبی برای کنترل و مدیریت و ابزارهای مختلفی دارد . فناوری اطلاعات نگاه نیز در همین راستا جهت تکمیل این سرورها امکانات زیر را به شما ارائه میدهد که نا حد امکان سعی شده است که بهترین قیمت ها برای شما در نظر گرفته شود .

بزودی این بخش کامل میشود .   امکانات افزوده سرورهای اختصاصی  - Windows -Linux
    کنترل پنل  :  
   PLESK 9.0 :: نسخه 30 دامنه قیمت ماهانه : 15000 تومان | نصب رایگان
   PLESK 9.0 :: نسخه 100 دامنه قیمت ماهانه : 25000 تومان | نصب رایگان
   PLESK 9.0 :: نسخه  نامحدود قیمت ماهانه : 35000 تومان | نصب رایگان
   HELM 4  :: نسخه نامحدود قیمت ماهانه : 30000 تومان | نصب رایگان
   Cpanel 11 + Fantastico :: نسخه 30 دامنه قیمت ماهانه : 15000 تومان | نصب رایگان
    سیستم عامل  :  
   Windows 2003 Web Edition قیمت ماهانه :  تومان | نصب رایگان
   Windows 2003 Standard Edition قیمت ماهانه :  تومان | نصب رایگان
   Windows 2003 Enterprise Edition قیمت ماهانه :  تومان | نصب رایگان
   Windows 2008 Web Edition قیمت ماهانه :  تومان | نصب رایگان
   Windows 2008 Standard Edition قیمت ماهانه :  تومان | نصب رایگان
سیستم عامل  
   

  امکانات جانبی دیگر :

این بخش بزودی تکمیل میشود .

 

 

http://aftab.ir